Výrobní proces

Výroba a těžba Balkánské Ruly


Balkánská Rula je hornina která vzniklá za vysokého stupně metamorfózy při přeměně rozsáhlých skalních celků, kdy teplota a tlak dosahují značných výšek a patří ke krystalickým břidlicím. Ruly vzniklé z vyvřelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou sedimentů jsou pararuly. Vyznačují se rovnoběžnou stavbou (břidličnatostí), která může mít různý vnější vzhled. (Zrnitá s nevýrazným usměrněním slíd, plástevná se souvislými slídovými pásky, okatá s čočkami světlých nerostů, stébelnatá atd. Kamenné zrno mají jemné až hrubé. Barva ruly je světle šedá, šedá, tmavošedá, žlutavá, hnědá až do červena. Od granitu se rula liší zbřidličnatěním (plošným uspořádáním minerálů kolmo na směr tlaku). Má rovnoběžně proužkovitý vzhled, v kterém se střídají světlé proužky křemene a živců s tmavšími proužky slídy - zvláště biotitu. Velmi pevné, nezvětralé ruly se místně používají jako stavební kámen. Používá se ve stavebnictví na schody, chodníky, obklady budov, interiérů i exteriérů.


Ukázka těžby Balkánské ruly